Taipei ( HEAD OFFICE )
Tel:+886-2-27139156
Fax:+886-2-25147097
Tao Yuan ( Air freight Import & Export )
Tel:+886-3-3992168 ( Export )
Fax:+886-3-3992067 ( Export )
Tel:+886-3-3992058 ( Import )
Fax:+886-3-3992039 ( Import )
Taipei ( Ocean freight Import & Export )
Tel:+886-2-27937289
Fax:+886-2-27931216, +886-2-27936815
Taichung ( Air & Ocean freight Import & Export )
Tel:+886-4-23726637
Fax:+886-4-23727547
Kaohsiung ( Air & Ocean freight Import & Export )
Tel:+886-7-2263913
Fax:+886-7-2264790